< Ga terug

Advies Wijkschouwen

In het Actieprogramma Senior Vriendelijke Stad is onder meer melding gemaakt dat in drie stadsdelen waaronder Loosduinen wijkschouwen zouden worden gehouden.

Omdat er weinig ervaring is met het fenomeen ‘Schouwen’ heeft de SOC getracht om uit te vinden op welke wijze een schouw het meest effectief kan worden uitgevoerd, welke partijen betrokken zouden moeten worden en op welke wijze de schouwen in de toekomst het best zouden kunnen worden ge-
organiseerd.

Hieronder vind u ons advies aan de betrokken wethouders.