Onze partners

ANBO

ANBO

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) is een onafhankelijke ledenvereniging die de belangen behartigt van ouderen in Nederland. ANBO biedt zijn leden informatie, advies en ondersteuning op het gebied van pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid.

https://www.anbo.nl/
CNV

CNV

Het CNV komt ook op voor uw belangen als u gepensioneerd bent. Niet alleen in pensionfondsbesturen, maar ook steeds vaker bij u in de buurt. Het CNV biedt u concrete hulp of ondersteuning. Ook organiseert het CNV Senioren regelmatige interessante informatiebijeenkomsten in de regio.

https://www.cnv.nl/senioren/
FNV Senioren

FNV Senioren

De Federatie Nederlandse Vakbeweging Senioren zet zich in voor het inkomen, betaalbare zorg, goed pensioen, en een goed huis voor senioren. Dit doen zijn door actief te zijn in politiek Den Haag en de gemeente. Ook bieden zij informatie over mogelijke vraagstukken binnen de doelgroep.

https://www.fnv.nl/cao-sector/senioren
Gezond en Gelukkig Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag

https://gezondengelukkigdenhaag.nl/
Groepswonen door Ouderen

Groepswonen door Ouderen

De vereniging GDO Den Haag adviseert en organiseert activiteiten voor mensen met een belangstelling in groepswonen. Het GDO biedt algemene informatie, gericht advies en zo mogelijk hulp bij het vormen van een nieuwe groep, of bij het vinden van een bestaande woongroep. Met als speerpunten; zelfbeschikking en zelfredzaamheid.

https://gdo-denhaag.nl/
Hindoe Ouderen Bond

Hindoe Ouderen Bond

De HOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van 50-plussers in de meest uitgebreide zin te behartigen.

https://hindoeouderenbond.nl/
PCOB

PCOB

PCOB is een ledenvereniging die streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Gemotiveerd door Christelijke waarden en het idee van zelfredzaamheid is het proactief in het belangen behartigen van ouderen in onze samenleving.

https://www.pcob.nl/
Platform Allochtone Ouderen te Den Haag

Platform Allochtone Ouderen te Den Haag

PAL is een organisatie voor en door allochtone ouderen. Migrantenorganisaties of zelforganisaties zijn belangenorganisaties voor mensen met een andere cultuur dan de Nederlandse.

Sportief Plus

Sportief Plus

https://www.sportiefplus.nl/
Stichting EEKTA

Stichting EEKTA

Stichting Eekta is een vrijwilligersorganisatie en al 50 jaar hét stedelijk- en sociaal cultureel centrum voor Hindoestanen. Eekta richt zich op ouderen van alle achtergronden, vooral die uit de wijk Segbroek, met als hoofdtaak eenzaamheidsbestrijding en bevorderen van de participatie van ouderen.

http://www.eekta.com/activiteiten/ouderenwerk
Unie KBO

Unie KBO

De Unie KBO werkt federatief samen met de PCOB en is de grootste seniorenorganisatie in Nederland en komt op voor de belangen van senioren. Daarnaast biedt het zijn leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

http://www.uniekbo.nl/
Werkplaats Sociaal Domein

Werkplaats Sociaal Domein

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/