De aandachtsgebieden

De 8 domeinen van de WHO voor de totstandkoming van een Haag Senior Vriendelijke stad Den Haag.

De Stedelijke Ouderencommissie heeft zich, – evenals de gemeente Den Haag – achter de uitgangspunten van de Wereldgezondheidsorganisatie gesteld. Zij doet dit door bij te dragen aan de ontwikkeling van het concept van de Seniorvriendelijke Stad en aan het gedachtegoed van Actief Ouder Worden. Vanuit die principes geeft de SOC invulling aan haar adviserende taak.

Volgens de WHO moeten de uitdagingen van de vergrijzing tegemoet getreden worden met Actief Ouder Worden. Daarbij gaat het niet alleen om beweging en sport. Het begrip is veel breder dan dat. Het is een levenslang proces dat ten goede komt aan gezondheid, participatie en veiligheid op oudere leeftijd. De kern is dat mensen actief participeren op sociaal, economisch, cultureel, spiritueel en maatschappelijk gebied en daar vooral niet mee stoppen naarmate ze ouder worden. Blijven deelnemen draagt bij aan het doel van Actief Ouder Worden: Komen tot een hogere kwaliteit van leven en leefplezier.

Voor het concept Seniorvriendelijke stad heeft de WHO acht domeinen beschreven. Als de leefomgeving ondersteunend en faciliterend ingericht is, kunnen de lichamelijke en sociale veranderingen die gepaard gaan met ouder worden gecompenseerd worden. De stad is vriendelijk voor senioren in al hun diversiteit, hoe zelfstandig of hulpbehoevend ze ook zijn.

De 8 domeinen:

burgerparticipatie

BURGERPARTICIPATIE betekent dat senioren iets bijdragen aan de samenleving, bij voorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg Hiervoor is het van belang dat er genoeg mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk, dat er flexibiliteit is in de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen en ook dat de bijdrage van ouderen wordt gewaardeerd.

bekijk aandachtsgebied

communicatie en informatie

COMMUNICATIE EN INFORMATIE is van groot belang om op de hoogte te zijn en betrokken te blijven bij activiteiten en om praktische informatie te kunnen vinden Goede informatie moet op het goede moment gevonden kunnen worden, goed verspreid zijn en goed leesbaar en overzichtelijk zijn. Het gebruik van technologische hulpmiddelen als internet

bekijk aandachtsgebied

gemeenschap en gezondheidszorg

GEMEENSCHAP EN GEZONDHEIDSZORG helpt ouderen zo lang moge lijk gezond en onafhankelijk te blijven functioneren in de samenleving Hiervoor moet er genoeg zorg beschikbaar zijn en de zorg moet van een goede kwaliteit en betaal baar zijn. Ook thuiszorg is een belangrijk aspect op dit domein en helpt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

bekijk aandachtsgebied

huisvesting

HUISVESTING is essentieel voor de veiligheid en het welbevinden van iedereen. De betaalbaarheid van de huizen heeft bijvoorbeeld een grote invloed op waar de ouderen wonen en hun kwaliteit van leven. Ook het ontwerp van het huis en het onder houd zijn van belang op dit domein. Verder behoren tot dit domein ook de leefomgeving, de nabijheid van steun en voorzieningen en de aanwezigheid van verschillende huisvestingsopties

bekijk aandachtsgebied

mobiliteit

MOBILITEIT is een belangrijk domein, omdat het een belangrijke voorwaarde is om mee te kunnen doen aan activiteiten en om gebruik te kunnen maken van veel publieke voorzieningen. Het domein mobiliteit bevat verschillende aspecten, van veilig, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer tot seniorvriendelijke vervoersmiddelen.

bekijk aandachtsgebied

publieke ruimte

PUBLIEKE RUIMTE valt onder andere een schone en mooie omgeving, het belang van groen in de buurt, een bankje in het park om op uit te rusten, seniorvriendelijke voetpaden, toegankelijkheid van gebouwen en veiligheid op straat. Alle aspecten van het domein publieke ruimte kunnen van grote invloed zijn op het leefplezier en de kwaliteit van leven van ouderen in de stad.

bekijk aandachtsgebied

respect en sociale integratie

RESPECT EN SOCIALE INCLUSIE is belangrijk voor het welbevinden van ouderen. De deelname aan activiteiten is afhankelijk van het gevoel van respect en inclusie dat door senioren wordt ervaren. Het domein bevat verschillende aspecten, zoals de houding van de maatschappij ten opzichte van ouderen, de plek van ouderen in de samenleving en in hun familie en de interacties tussen verschillende generaties.

bekijk aandachtsgebied

sociale participatie

SOCIALE PARTICIPATIE is verbonden met een goede gezondheid en leefplezier Meedoen met sociale, culturele en spirituele activiteiten samen met de omgeving. vrienden en familie, maakt het voor ouderen mogelijk om hun kennis en kwaliteiten te gebruiken, zich gerespecteerd en gewaardeerd te voelen en om goede vriendschappen te onderhouden Belangrijk zijn de betaalbaarheid van de activiteiten, de toegankelijkheid, de mogelijkheden om mee te doen. promotie en bewustzijn van de activiteiten en het aanpakken van eenzaamheid.

bekijk aandachtsgebied