< Ga terug

Zijn Senioren de vergeten doelgroep voor deze college periode?

Op vrijdag 16 september werd het nieuwe college van B&W gepresenteerd en dit riep bij de Stedelijke ouderen commissie de nodige vragen op, want hoe kan het dat er na zes maanden onderhandelen er nog niet bekend is welke wethouder het ouderenbeleid onder z’n hoede gaat nemen?

Daarom is de SOC van mening dat een groot deel van de bewoners van de stad onvoldoende serieus wordt genomen door dit nieuwe college.

Momenteel is 15% van de bewoners van de stad 65+ en in de komende collegeperiode zal dit aantal alleen maar toenemen. Dit is dan ook een doelgroep waar passend beleid op gemaakt dient te worden. De SOC heeft vorig jaar heel wat initiatieven opgezet, zoals het opzetten van buurtschouwen en het plaatsen van meer dan 50 bankjes voor senioren en mensen die minder mobiel zijn. Dus op de vooruitgangen uit de afgelopen collegeperiode om Den Haag senior vriendelijker te maken kan makkelijk worden doorgebouwd, zodat Haagse senioren actief kunnen deelnemen in onze samenleving.

Tijdens de verkiezingen heeft de SOC het manifest “Forever Young” aan de deelnemende lijsttrekkers aangeboden. Hiermee deed de SOC een oproep om deze doelgroep tijdens het maken van het coalitieakkoord niet te vergeten. Waarin speciaal de behoefte aan passende woningen onder ouderen en een reductie in de kosten van deze woningen als seniorenhulp nodig is werden uitgelicht. Als gunstig bijeffect heeft dit dat de vaak te grote woning van senioren vrijkomt voor jonge gezinnen. In een tijd van woningnood en bezuinigingen moet dit als muziek in de oren van beleidsmakers klinken. Helaas heeft de SOC hierover tot nu toe nog niets gehoord in de gepresenteerde plannen van het nieuwe college. Vanuit het gemeentehuis was de enige mededeling dat er nog niet bekend is welke wethouder de portefeuille ouderenbeleid de komende jaren krijgt. Zoals altijd zal de SOC zich constructief opstellen tegenover de gemeente, maar de afwezigheid van een wethouder baart de SOC en haar achterban grote zorgen.