< Ga terug

Persbericht Verkiezingsmanifest Stedelijke Ouderen Commissie

Den Haag 4 november 2021

Niet het geld maar de wensen van ouderen als uitgangspunt voor het maken
van nieuw beleid.

De Haagse senioren vormen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een zeer belangrijke doelgroep waar de politieke partijen rekening mee moeten houden. Binnen 5 jaar is namelijk één op de vijf inwoners van de stad ouder dan 65 jaar en verdubbelt het aantal senioren ouder dan tachtig. Daarom heeft de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC), samen met de bij haar aangesloten organisaties, deze donderdag een manifest aangeboden aan de fractievoorzitters van de politieke partijen die meedoen aan de komende verkiezingen in maart. Raadslid Chris van der Helm (VVD) en de Fractievoorzitter van de SP, mevrouw van Arp namen het manifest namens de overige raadsleden in ontvangst.

Het activiteitenprogramma, Den Haag Senior Vriendelijk Stad loopt tot in 2022, het is dus aan de politieke partijen en het nieuwe College om zo snel mogelijk te komen met een vervolgplan. Voor de huidige ouderen, maar ook voor de toekomstige generatie. “Wij bieden het manifest juist nu aan, zodat de programmacommissies van de partijen dit kunnen gebruiken om hun beleid te bepalen. De groep senioren zal blijven toenemen en de samenleving is nog steeds onvoldoende ingericht op goed ouder worden. Wij hebben soms het idee dat politici zich niet genoeg realiseren dat er snel actie nodig is, want ‘straks’ kan zomaar te laat zijn”, zegt Gert van Capelleveen, voorzitter van de SOC.

Manifest voor de huidige maar ook toekomstige senioren:

In het manifest ‘Is Den Haag voorbereid op de toekomst van de senioren?, heeft de SOC punten opgenomen waar het gemeentebestuur als het om ouderenbeleid invloed op uit kan oefenen. Dit is o.a. het tegengaan van vereenzaming, een divers woningaanbod voor senioren, een veilige omgeving in de buitenruimte, mobiliteit en een goed bereikbare gemeente waar ouderen en hun mantelzorgers makkelijk heen kunnen voor informatie. De SOC vindt het vooral van groot belang dat de partijen de
wensen van ouderen -en niet het geld- als uitgangspunt voor het beleid nemen. “Als men creatief gaat denken hoeft niet iedere oplossing veel geld te kosten. Senioren zijn namelijk wel degelijk in staat om dingen zelf op te lossen, maar hebben soms de gemeente nodig die hen helpt om iets op te zetten. Alleen zo houden we de senioren in de stad forever young” volgens Capelleveen. Het manifest kunt u
vinden op de website van de SOC.

Bijlagen: