< Ga terug

Advies n.a.v. het rapport Kennisplatform

in 2020 is een onderzoek opgezet in opdracht van de Gemeente Den Haag door het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool, dat antwoord geeft op de vraag: hoe staat het met de senior-vriendelijkheid van de Stad Den Haag, op basis van de acht domeinen die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft geformuleerd.

De Stedelijke Ouderen Commissie heeft met grote aandacht en interesse het verslag van het onderzoek gelezen. In onderstaand document heeft de Stedelijke Ouderen Commissie een tweetal adviezen geformuleerd die in haar ogen op dit moment kunnen worden aangeboden.